Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Loominguline stipendium "Ela ja sära" 

Statuut 


Stipendium on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal.

Stipendiumi eesmärk
Loomingulise stipendiumi "Ela ja sära" eesmärk on tingimuste loomine kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.

Stipendiumi suurus
Stipendium garanteerib saajale netosissetuleku 1 300 € kuus ühe aasta jooksul 
(aastas 15 600 €).

Stipendiumi taotlemine
Stipendiumitaotlused vaadatakse läbi üks kord aastas. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. mai.
Stipendiumi saavad taotleda kõikide Kultuurkapitalis esindatud valdkondade professionaalid. 
Stipendiumi taotlemine kuulutatakse avalikult välja kuni üks kuu enne taotlemise tähtaega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb tähtajaliselt esitada Eesti Kultuurkapitali vormikohane taotlus, milles peavad olema märgitud:

  • viimase kahe aasta loominguline biograafia
  • loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks
  • põhitöökoht ja kehtivad stipendiumid

Stipendiumi eraldamine
Stipendiumi eraldamise otsustab Kultuurkapitali nõukogu toetudes sihtkapitalide eksperthinnangule. Aastas antakse välja kümme stipendiumi.

Eesti Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga toetusstipendiumi lepingu ning stipendium makstakse välja kord kvartalis.

(muudetud  30.05.2012 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku protokolliga nr 4/2012-S09)