Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.  

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu koosseis 2017-2019

(kinnitatud 6. veebruaril 2017 kultuuriministri käskkirjaga nr 1-2/49)
Liige  Liikmekandidaadiks esitaja
Margit Kurvits                       Järvamaa Spordiliit, Spordiliit Jõud, Valgamaa Spordiliit, Pärnumaa Spordiliit, Ida-Virumaa Spordiliit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Rapla Maakonna Spordiliit, Lääne Maakonna Spordiliit Läänela, Põlva Maakonna Spordiliit, Viljandimaa Spordiliit, Saaremaa Spordiliit
Gert Lee
  Nõmme Suusaklubi
Are Eller Eesti Paraolümpiakomitee, Eesti Aerutamisföderatsioon
Kaili Kukumägi
 aseesimees Eesti Veemoto Liit, Eesti Tehnika- ja Spordiliit, Eesti Käsipalliliit
Henn Vallimäe
  Eesti Sõudeliit
Aivo Normak esimeesÜhendus Sport Kõigile
Peter Andres Roose Eesti Tennise Liit  


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta