Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Näitekunsti sihtkapital toetab:

 • otsingulisi loomingulisi projekte ja lavastusi 
 • Eesti Teatriliidu kirjastus- ja sotsiaaltegevust, erialaliite
 • Eesti teatri aastaauhindade väljaandmist
 • erialast enesetäiendamist, sh teatrite külastamise, projektides või lavastustes osalemise ja teadustööga seotud sõite 
 • Eesti teatrite välisfestivalidel osalemist
 • festivale, sh eelkõige teatrifestivale Draama, Baltoscandal, Treff, Talveöö unenägu ja SAAL Biennaal
 • meistriklasside ja residentuuride korraldamist Eestis, külalislektorite kutsumist
 • külalislavastajate, -kunstnike, -koreograafide kutsumise kaasrahastamist
 • Eesti näitekirjanduse arendamist, näidendivõistluste finantseerimist
 • Eesti teatri tutvustamisega seotud kirjastustegevust
 • Eesti teatrimaastikul ennast tõestanud loovisikuid
 • välisõpinguid – parimate Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengite magistritaseme õpet 
 • etenduskunsti edendavaid projekte (eri kunstiliike põimivad lavastused, meistriklassid, konverentsid jms)
 • teatrikunsti jäädvustamist ja säilitamist

 Näitekunsti sihtkapital reeglina ei toeta:

 • ühekordselt esitatavaid projekte ja lavastusi
 • tehnika ja muu vara ostmist, rentimist ja ruumide üürimist
 • kostüümide ja rekvisiitide soetamist
 • ehitus- ja remonditegevust
 • harrastus- ja huvitegevust, haridus- ja treeningprojekte 
 • bakalaureuseõppe või erialakoolide projekte (sihtkapital kaasfinantseerib loomingulist poolt ehk lavastajate, koreograafide, kunstnike osalemist)
 • juba teostunud või esietendunuid lavastusi ja projekte
 • puudulikult vormistatud ja hilinenud taotlusi
 • aruandevõlglasi

 

Näitekunsti sihtkapital ootab korrektses eesti keeles ja koos lisadega taotlusi

Iga taotluse kohustuslikud osad:

 • projekti eesmärk, sisuline põhjendus, sünopsis
 • projektis osalejate eestikeelsed CV-d 
 • projektis osalejate kinnituskirjad
 • ajagraafik koos toimumiskoha kinnituskirjaga
 • prognoositav etenduse pikkus ning proovide ja etendumiskordade arv
 • detailne eelarve, sh kõik juba saadud ja taotletavad toetused ning kaasfinantseerijad 
 • omaosalus 10%
 • välissõitude puhul lennupiletite, öömaja hinnapakkumine


LISANÕUDED:

Mitteperioodiline trükis

 • käsikiri või näide käsikirjast
 • tõlketeose puhul tõlgitav teos või selle sisuline kokkuvõte ja tõlkenäidis
 • autorite eestikeelsed CV-d 
 • trükikoja või kirjastuse hinnapakkumine
 • turundusplaan

 Erialased sõidud

 • reisi plaan ja eesmärk – milliseid teatreid, festivale, etendusi ja muuseume külastatakse, millistel konverentsidel, seminaridel või õpitubades osaletakse, kus ning milliseid kontakte plaanitakse luua
 • kutse korraldajatelt (festival, konverents, meistriklass jms)

 Õpingud

 • kinnituskiri vastuvõtvalt õppeasutuselt
 • sisuline (kooli, eriala) põhjendus, kuidas plaanitakse õpitut Eestis rakendada 
 • eelarve ja rahastamisplaan
 • CV koos töö- ja õpingutulemustega ning seniste õpetajate soovitus

Näitekunsti sihtkapital on alati projektide kaasfinantseerija.

Toetuste piirmäärad:

 • autor-lavastaja kuni 3000 eurot
 • lavastaja kuni 2000 eurot
 • koreograaf kuni 2000 eurot
 • liikumisjuht kuni 1000 eurot
 • dramaturg kuni 1000 eurot
 • kunstnik kuni 1500 eurot
 • helikujundaja kuni 1000 eurot
 • valguskujundaja kuni  1000 eurot
 • videokunstnik kuni 1000 eurotMeie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta