Sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide eristipendiumide eraldamise kord

Käesolevat korda hetkel ei rakendata

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga kehtestatakse Eesti Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrast tingitud kriisi leevendamiseks sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide (edaspidi nimetatud ekspertgrupid) eristipendiumide algatamise tingimused. Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) stipendiumide taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks.
1.2. Sihtkapitalid ja ekspertgrupid saavad algatada käesoleva korraga kehtestatud eristipendiume Eesti Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorra kehtimise ajal ja kuni 10 kalendripäeva pärast eriolukorra lõppemist.

2. Eristipendium

2.1. Eristipendiumi eesmärk on toetada valdkonna või maakonna tunnustatud loome- ja spordiinimesi nende loomingulise või sportliku tegevuse säilitamiseks.
2.2. Eriolukorrast mõjutatud kultuuri- ja sporditegelastele eristipendiumi määramiseks saavad ettepanekuid teha juriidilised ja füüsilised isikud.
2.3. Ettepanekuid eristipendiumi eraldamiseks saab teha eriolukorra kehtimise ajal sihtkapitalile või ekspertgrupile Kultuurkapitali veebilehel oleva elektroonilise vormi kaudu.
2.4. Sihtkapitalide eristipendiumi suurus on kuni 2000 eurot ja ekspertgruppide eristipendiumi suurus kuni 500 eurot.
2.5. Eristipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
2.6. Eristipendiumide eraldamise otsuseid teevad sihtkapitalid ja ekspertgrupid lähtuvalt nende rahalistest võimalustest.

Lõppsätted

Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2020-S09, 31. märtsil 2020 ning rakendatakse alates 06. aprillist 2020.