Füüsilisest isikust ettevõtjal ehk  FIE-l ei ole õigust esitada arvet iseendale

Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega.
FIE ja temale kuuluv ettevõte kui majandusüksus, läbi mille ta tegutseb, ei ole juriidiline isik.
  • FIE pakub kaupu või teenuseid oma nimel (iseseisvalt) teistele isikutele (ostjad/tellijad).
  • FIE ei saa olla ise endale tööandjaks (ehk näiteks kontserdi eest tasu maksjaks), saata ennast lähetusse, maksta endale palka ja hüvitist isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest ega teha endale erisoodustusi.

Näiteks: eraisik esitab taotluse ja kirjutab taotluses, et esinemistasu eest arve esitab tema enda FIE, siis see ei ole seaduslik ja seega ei saa olla abikõlbulik.

 

Maksuameti lehelt saab selle kohta teavet põhjalikumalt:

https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/ettevotjale/fuusilisest-isikust-ettevotjale-fie