2018. aasta teises voorus taotleti ligi 10,5 miljonit

21. mail lõppenud taotlusvoorus esitati sihtkapitalidele, nõukogule, programmidele ja maakondlikele ekspertgruppidele 3837 taotlust. Kokku taotleti projektitoetusteks ja stipendiumideks 10 424 134,86 eurot.  

Kõik 2. jaotuse eraldused on avaldakse kodulehel ja ajalehes "Sirp" hiljemalt juuli keskel. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta