Arhitektuuri sihtkapital kutsub üles esitama aastapreemia kandidaate 

Arhitektuuri sihtkapital ootab 20. augustini ettepanekuid aastapreemia määramiseks valdkonnas enim silma paistnud isikutele ja tegudele. Preemiad antakse üle 6. detsembril Tartu Kammivabrikus toimuval pidulikul galal.  

Tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris ning ergutamaks arhitektuurielu, annab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital välja aastapreemiad.

Preemiakandidaate võib esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, disaini, restaureerimise/ rekonstrueerimise ja arhitektuurialase tegevuse valdkonnast.

Preemiad antakse välja 2018. aasta ja 2019. aasta loomingu eest.
Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Kandidaadiks võib esitada objekte, mis on valminud perioodil 1.01.2018-19.08.2019.

Ootame ettepanekuid pdf-formaadis presentatsioonina, mis sisaldaks:
  • vabas vormis ettepanekut
  • vähemalt nelja A4 formaadis fotot
  • jooniseid
  • autori CV-d isikukoodi ja kontaktandmetega (mitme autori korral märkige autorluse määr protsentides - juhul kui preemia määratakse autorite kollektiivile, kuulub see autorite vahel jagamisele)
  • omaniku või tellija nõusolekut objekti külastamiseks ja tema andmeid ning ehitajafirma nime
Ettepanekuid kandidaatide kohta võetakse vastu 20. augustini 2019 e-kirja teel aadressil arhitektuur@kulka.ee

Täiendav info: Liis Viira, 699 9160, arhitektuur@kulka.ee