Kultuurkapitali teabepäev Jõgeval 29.09 kell 13.00

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ootab huvilisi - taotlejaid

TEABEPÄEVALE

29. septembril kell 13.00 Jõgeva Maavalitsuse saali. 

Vaatame läbi uuenenud taotlemise korra ja  leiame ühised vastused tekkivatele küsimustele.

Head nõu  annab Eesti Kultuurkapitali pearaamatupidaja Marika Pihl. 

Olete oodatud! 

Kontakt: Ülle Anton (Jõgevamaa ekspertgrupi kontaktisik) tel 53419218