Audiovisuaalse kunsti sihtkapital ootab taotlema üheaastast loomingulist stipendiumi

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital pakub audiovisuaalkunsti alal tegutsevatele professionaalidele võimalust taotleda üheaastast loomingulist stipendiumi erialaseks enesetäiendamiseks, uute ideede arendamiseks ja pikemaajaliseks loominguliseks süvenemiseks.

Kokku antakse välja kuni kümme stipendiumi suurusega 7500 eurot, mis makstakse välja ühes osas.

Taotlus tuleb esitada e-kulka kaudu hiljemalt 21. augustiks.

Taotlus peab sisaldama: 

  • viimase viie aasta loomingulist biograafiat
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi kasutamise perioodiks

Stipendiaadid valitakse pingerea alusel, mis kujuneb koostöös Eesti Filmi Instituudi esindajatega. 

Lisainfo audiovisuaalse kunsti sihtkapitali projektijuhilt Tea Kilchilt tea.kilch@kulka.ee.