Eesti Kultuurkapital kuulutab välja avaliku konkursi Raplamaa ekspertgrupi kontaktisiku ametikoha täitmiseks

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. aprillil Eesti Kultuurkapitalile aadressil Suur-Karja 23, 10148 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna aadressil kulka@kulka.ee märksõnaga “kontaktisik”


Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine.

Ekspertgrupi kontaktisiku  ülesandeks on tagada ekspertgrupi töö toimimine ja tegevuste dokumenteeritus lähtuvalt Eesti Kultuurkapitali seadusest, teistest õigusaktidest ja Eesti Kultuurkapitalis kehtivatest regulatsioonidest.

Tööülesanded: 

 • taotlejate nõustamine
 • taotluste, lepingute ja aruannete administreerimine SAF programmis ja e-kulka keskkonnas
 • ekspertgrupi koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine
 • ekspertgrupi liikmete nõustamine
 • toetuste sihipärase kasutamise järelevalve teostamine

Nõudmised kandidaadile:

 • soovitatavalt kõrgharidus
 • hea arvutikasutusoskus (MS Office)
 • korrektsus, täpsus, süstemaatilisus ja iseseisvus
 • hea suhtlemis-, koostöö- ja organiseerimisoskus
 • üldine huvi kultuuri- ja spordivaldkondade vastu
 • pakume mitmekülgset tööd, toimivat organisatsiooni ja toimekat meeskonda. Tööks vajalikud töövahendid tagab tööandja.

Ametikoht on osalise koormusega (0,25). Töö asukoht on Raplas või kokkuleppel töötajaga.

Kandideerijal palume esitada:

 • avaldus
 • elulookirjeldus
 • haridust tõendava dokumendi koopia

Tööle asumise aeg:  soovitavalt 1. mai 2017

Täiendav teave:  Marika Pihl (telefon 699 9154)