Eesti Kultuurkapital kuulutab välja maakondliku kultuuripreemia „Kultuuripärl“ kandidaatide esitamise.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi.

Maakondlikule ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:
  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. novembril 2016. a
Kirjalikud ettepanekud palume saata vastava maakonna ekspertgrupi e-posti aadressil.

Lisateavet jagavad maakondlike ekspertgruppide kontaktisikud