Ela ja Sära stipendiumi taotles 120 inimest

Stipendiumile said kandideerida kõikide Kultuurkapitalis esindatud valdkondade professionaalid. Kokku antakse välja kuni 16 stipendiumi, igas valdkonnas 2. Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.  

Ela ja Sära stipendiumi määrab Kultuurkapitali nõukogu, toetudes sihtkapitalide eksperthinnangutele. Stipendiaadid selguvad juuli alguseks.