Nimekiri eristipendiumi ja ravimitoetuste saajatest avaldatakse 18. mail Kultuurkapitali kodulehel. Eristipendiumide eraldamise ettepanekute esitamise ja erakorraliste ravimitoetuste taotlemise tähtaeg on lõppenud

Täname kõiki, kes on saatnud meile eristipendiumide algatamiseks ettepanekuid!

Kokku laekus 950 ettepanekut.

Nüüd jätkavad sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid ettepanekute ja taotluste läbivaatamist ning nimekiri eristipendiumi ja ravimitoetuste saajatest avaldatakse 18. mail Kultuurkapitali kodulehel. 

Kertu Saks: „Kultuurkapital jätkab kultuuri ja spordi toetamist ikka neli korda aastas toimuvate voorude kaudu ja järgmiste taotluste esitamise tähtajad on juba 20. mai, 21. august ja 20. november. Ootame kõigisse selle aasta voorudesse nii loometöö toetamise kui ka stipendiumi taotlusi, samuti toetamaks tegevust kogu selles valikus, mida Kultuurkapitali rahastamiskord ette näeb. Kultuurkapital toetab jätkuvalt loometegevust ja on abiks.“

Taotlusvoorudesse saab esitada taotlusi e-kulka kaudu. Palume eelnevalt tutvuda sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide raha jagamise kordadega. Korrad leiate Kultuurkapitali kodulehelt vastavate sihtkapitalide ja maakondade alalehtedelt.

Alates 6. aprillist kuni 30. aprillini sai Kultuurkapitalile erakorraliselt esitada eristipendiumi eraldamise ettepanekuid ning taotleda ravimitoetust. Eristipendiumide algatamise maksimummäärad on sihtkapitalides kuni 2000 eurot ühe inimese kohta ning maakondades kuni 500 eurot ühe inimese kohta. Kõigil sihtkapitalidel ei ole eristipendiumideks võrdselt vahendeid, sest raha tuleb üksnes sihtkapitalil kasutada olevatest vabadest vahenditest, mis on sihtkapitalidel jäägis või mis on kriisi tõttu ära jäänud sündmuste tõttu tagastatud. Menetletakse ainult Kultuurkapitali vormil ning tähtaegselt esitatud ettepanekuid.