Helikunsti sihtkapital ootab 22. maiks ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemiale!

Preemia eesmärk on tunnustada pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist.

Igal aastal määratakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat, mille suurus on a 800 eurot.
Ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada muusikakoolid.
Iga muusikakool võib esitada ühe kandidaadi.

Preemia määramise ettepanek esitatakse sihtkapitalile e-kulka kaudu 22. maiks
Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi CV-d ning õppeasutuse sisulist soovituskirja koos õpilaste saavutuste loeteluga.

Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel.
Lisainfo Kerli Kasak 699 9161; kerli.kasak@kulka.ee