Helikunsti sihtkapital ootab instrumentaalansambleid (duosid, triosid, kvartette) kandideerima kaheaastasesse  residentuuriprogrammi

Taotluste esitamise viimane päev on 10. jaanuar 2023. 

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali instrumentaalansamblite residentuuriprogrammi eesmärgiks on toetada uute ansamblite loomist, soodustada ansamblite koostööd mänedžeridega ning luua professionaalne ja inspireeriv keskkond regulaarselt tegutsevatele instrumentaalansamblitele Eestis.

 

Residentuuriprogrammis kandideerimiseks tuleb saata:

  • ansambliliikmete ja mänedžeri motivatsioonikiri sooviga osaleda residentuuriprogrammis;
  • ansambli liikmete viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus;
  • mänedžeri CV;
  • vähemalt 20-minutiline video ansambli esinemisest, mis peab sisaldama teoseid või teose osasid erinevatest ajastutest.

Taotlusi ootame hiljemalt 10. jaanuariks 2023 aadressile helikunst@kulka.ee.

 

Ansambli liikmed peavad olema kuni 35-aastased Eesti kodanikud, alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa omanikud ning on lõpetanud või läbimas õpinguid vastaval erialal rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) kõrgkoolis.

 

Sihtkapital teeb residentuuriprogrammile avalduse esitanud kandidaatide hulgast valiku hiljemalt 1. veebruariks 2023.

 

Valituks osutunud instrumentaalansamblil on võimalus residentuuriprogrammis taotleda toetusi:

  • mänedžeri palkamiseks,
  •  kontsertide korraldamiseks,
  • kavade salvestusteks,
  • plaadi väljaandmiseks,
  • osalemiseks rahvusvahelistes residentuuriprogrammides.

Helikunsti sihtkapital maksab residentuuriprogrammi perioodil (kaks aastat) igale ansambli liikmele kavade õppimiseks kord kvartalis loomingulist stipendiumi 900 eurot ning eraldab kuni 4000 euro suuruse loometöötoetuse heliloojale, kes kirjutab ansamblile uudisloomingut.

 

Rohkem infot residentuuriprogrammi toetuste taotlemise ning toetuse eraldamise tingimuste kohta leiab Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali lehelt.

 

Lisainfo:

Marje Lohuaru

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esinaine

tel 501 1477

e-post marje.lohuaru@eamt.ee

 

Kerli Kasak

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali projektijuht

tel 699 9161

e-post kerli.kasak@kulka.ee

 

2021. aastal algatas Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital kaheaastase instrumentaalansamblite residentuuriprogrammi, milles esimese ansamblina osales keelpillikvartett M4GNET. 

Foto: Kaupo Kikkas