Ootame 20. augustiks 2017 ettepanekuid muusikapreemiatele

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annab välja aastapreemiaid tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti muusikamaastikul hooajal 2016/2017.
Preemiakandidaate võivad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.
Kirjalikke ettepanekuid (vabas vormis tekst koos põhjendusega) kandidaatide kohta võetakse vastu 20. augustini Kultuurkapitali kantseleis Suur-Karja 23, 10148 Tallinn ja e-kirja teel helikunst@kulka.ee (Lisainfo Kerli Kasak; 6 999 161 või kerli.kasak@kulka.ee)

Eesti Muusikanõukogu
annab 15ndat aastat välja muusikapreemiad tunnustamaks nendega meie muusikuid või muusikainstitutsioone.  

Preemiad antakse välja kogu senise tegevuse eest . Kandidaate preemiatele saavad esitada kõik muusikanõukogu liikmed.
Kandidaate palutakse liikmetel esitada üks kandidaat iga kategooria kohta.
Kirjalikke ettepanekuid kandidaatide osas 20.augustini k.a. oodatakse e-postiga emn@emc.ee või postiaadressil Suur-Karja 23, Eesti Muusikanõukogu.

Välja antavad preemiad:
  • Heliloomingu preemia   heliloojale tema kogu senise loomingu eest.
  • Interpretatsiooni preemia - interpreedile või kollektiivile klassikalise muusika või džässi alal sihipärase ja tulemusliku loomingulise tegevuse eest
  • Muusikaelu tegelase preemia – muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest
Preemiate saajad otsustab esitatud kandidaatide hulgast žürii, kuhu kuuluvad Eesti Muusikanõukogu juhatuse liikmed ja preemia toetajate esindajad.

Muusikapreemiate üleandmine toimub rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril,  Estonia Kontserdisaalis.