Hiiumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Hiiumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.
Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Tiina Kaev ja Arno Kuusk, uute ekspertidena alustavad Margit KäärameesJaana Lepamaa ja Hergo Tasuja. Ekspertgrupi tööd juhib Arno Kuusk.

Hiiumaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Ermo Mäeots

Kokku esitati Hiiumaa ekspertgruppi 7 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Antti Leigri ja Eda Tärk. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta