Kehakultuuri ja spordi sihtkapital muutis rahajagamise korda

Sihtkapital vaatas üle, muutis ja täiendas juunis toimunud koosolekul rahajagamise korda.                       Head taotlejad, palume enne taotluse koostamist tutvuda muudetud ja täienenud korraga.

Mõned põhimõttelised muudatused:

Toetused

* Tegevustoetuste info on koondatud peatükki "Spordivaldkonna aastaprojektide toetused".

*  Täiendati Ühekordse elutöötoetuse määramise tingimusi: Elutöötoetusi ühele isikule määratakse mitte sagedamini kui üks kord aastas.

*  Täiendati Juubelitoetuse määramise tingimusi: toetatakse silmapaistvaid spordialal teenekaid isikuid nende juubelite puhul alates 60. eluaastast.

Stipendiumid

* Spordistipendium on muudetud korras edaspidi sõnastuses "Sportlase stipendium",  stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

* Lõpetati stipendiumiprogrammid:  

  • liikumisharrastuse eristipendium „Kõik liikuma“
  • vabatahtliku eristipendium „Löö kaasa“

Preemiad

* Lõpetati spordikohtuniku eripreemia „Aus mäng“ väljaandmine.


Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord leitav
siit

Täiendav info: Tea Kilch 699 9162 või tea.kilch@kulka.ee