Kehakultuuri ja spordi sihtkapital ootab preemiaettepanekuid

Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital ootab 21. novembriks ettepanekuid aastapreemiate, tunnustuspreemiate ja elutööpreemia määramiseks.


tunnustamiseks üks kord aastas isikute eelmise aasta silmapaistva ja eduka tegevuse ning spordivaldkonna arengusse panustamis eest. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna inimesi, sh sportlaseid, treenereid, kohtunikke ja spordivabatahtlikke pühendumise eest, mis on avaldanud olulist mõju oma valdkonna arengule ning innustanud neid edaspidises erialases või vabatahtlikus tegevuses. Elutööpreemia antakse välja pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest.

 

Preemiakandidaate saavad esitada spordivaldkonnaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.

Põhjendatud preemiaettepaneku võib esitada meili teel aadressil sport@kulka.ee   või e-kulka keskkonna kaudu. Lisainfo: Tea Kilch, sport@kulka.ee , 58 55 9163

Enne ettepaneku esitamist tutvu kehakultuuri- ja sprodi sihtkapitali raha jagamise korraga. Aastapreemiad antakse üle aasta lõpus pidulikul auhinnagalal "Spordiaasta Tähed".

 

Peapreemia ja elutööpreemia antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiate tseremoonial 8. veebruaril 2023.