Kehakultuuri ja spordi sihtkapital ootab spordiorganisatsioonide aastaprojektide taotlusi

Ootame 20. novembriks taotlusi spordiorganisatsioonide aastaprojektidele.  

Aastaprojektid 
võivad olla: 
  • rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistus ning treening- ja võistluslähetused 
  • üleriigilised liikumisharrastuse suursündmused
  • suured sariüritused 
Aastaprojektide toetust saavad taotleda spordialaliit vm spordiühendus või -organisatsioon.

Taotlusele tuleb lisada:
  • ülevaade plaanitud tegevustest ja seatud eesmärkidest
  • kulude ja tulude kalkulatsioon
  • toetuse kasutamise periood 
Aastaprojektide taotlused tuleb esitade 20. novembriks e-kulka kaudu.

Lisateave: 
Tea Kilch, kehakultuuri ja spordi sihtkapitali projektijuht
telefon 6 999 162
e-post tea.kilch@kulka.ee