Kultuurkapital esitas avalduse Avo Viioli pankroti väljakuulutamiseks

Eesti Kultuurkapital esitas 8. märtsil Viru Maakohtule avalduse endise juhi Avo Viioli eraisiku pankroti väljakuulutamiseks.

Viiol riisus aastatel 1999-2002 Kultuurkapitalist ametiseisundit kuritarvitades 8 521 910 krooni (544 649 eurot), millest ta tänaseks on tagastanud kõigest 5326 eurot. Võla tagasinõudmisega tegeleb kohtutäitur, kuid viimane makse Viiolilt laekus 2016. aastal. 

Viiol ei täida oma kohustusi ning Kultuurkapitali ainus võimalus on seetõttu taotleda eraisiku pankrotti. See annab täiendavaid juriidilisi võimalusi motiveerida võlgnikku oma võlga hüvitama ning annab Kultuurkapitalile vajaliku ajavaru, sest pankrotimenetluse algatamisega peatub ka Kultuurkapitali nõude aegumine Avo Viioli suhtes. Nõue aeguks vastasel juhul juba 2021. aasta aprillis.