Kultuurkapitali juhataja ametikohale kandideerimiseks laekus 24 avaldust

9. augustiks laekus Kultuurkapitali juhataja ametikohale kandideerimiseks 24 avaldust. Kultuurkapitali nõukogu  valib välja kuni viis kandidaati, kes kutsutakse 22. augustil toimuvale vestlusvoorule. Uus Kultuurkapitali juhataja alustab tööd 1. novembril.

Eesti Kultuurkapitali juhataja vastutab asutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Tema volituste tähtaeg on kuni neli aastat. Kultuurkapitali tegutsemist reguleerib Eesti Kultuurkapitali seadus.

Nõudmised kandidaadile olid:

 • kõrgharidus
 • varasem organisatsiooni juhtimise kogemus
 • hea algatus- ja analüüsivõime
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus
 • hea eesti ja inglise keele oskus, muud võõrkeeled tulevad kasuks
 • ausus, täpsus ja uuendusmeelsus
 • kunstilise eneseväljenduse väärtustamine
 • varasem kokkupuude kultuurivaldkonnaga

Kandideerijal paluti esitada:

 • avaldus
 • elulookirjeldus
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia
 • essee vormis visioon Kultuurkapitali arengust aastateks 2017–2021 (kuni 2 A4 lehte)

Täiendav teave: Piret Maiberg (telefon 699 9155), Merle Liivand (telefon 699 9153)