Kultuurkapital suurendas maakondade rahastust

Kultuurkapitali nõukogu otsustas suurendada maakondlike ekspertgruppide rahastust. Muudatus jõustub juba selle aasta kolmandast jaotusest. Viimasel Kultuurkapitali nõukogu koosolekul tegi nõukogu esimees Piret Hartman nõukogule ettepaneku suurendada maakondlikele ekspertgruppidele kohaliku kultuuri- ja spordielu toetuseks eraldatavaid summasid. Nõukogu toetas kultuuriministri ettepanekut ning selle tulemusel kasvavad maakondlike ekspertgruppide jagatavad toetused keskmiselt 12%.  

 

„Kultuurkapitali esimese poolaasta tulude laekumine on olnud väga hea ning tulemus on parem, kui eelarvet tehes lootsime. Sellest tulenevalt tegin ettepaneku suurendada maakondlike ekspertgruppide rahastust. Maakondlikud ekspertgrupid oskavad kohalikul tasemel toetusi kõige paremini sihtida, seega nii loome paremad võimalused, et kõrgetasemeline kultuur õitseks ka väljaspool pealinna,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.

 

Nõukogu otsustas muuta ka Kultuurkapitali maakondliku aastapreemia Kultuuripärl rahastamise põhimõtteid. Toetudes ekspertgruppide kontaktisikutelt saadud ettepanekule, otsustati suurendada Kultuuripärli preemia summat. Edaspidi on kõikides maakondades preemiasumma võrdselt 2500 eurot ning preemiat rahastatakse ainult Eesti Kultuurkapitali vahenditest. Kultuuripärli preemiaga tunnustatakse ja innustatakse kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakonnas.  

 

Kultuurkapital jagab toetusi nõukogu, 8 valdkondliku sihtkapitali, 15 maakondliku ekspertgrupi ning kolme tõlkeprogrammi ja Balti Kultuurifondi kaudu. Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine. Alates 2006. aastast tunnustab Eesti Kultuurkapital maakondades tegutsevate inimeste erialast pühendumist aastapreemiaga Kultuuripärl.

 

Eesti Kultuurkapitali seaduse järgi toetatakse kultuurivaldkondi alkoholi- ja tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust laekuvatest tuludest, põhikapitalilt teenitavast tulust, Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest ning muust majandustegevusest tulenevast tulust või laekumistest.

 

 

Lisainfo


Viktoria Toompere 
Kommunikatsioonijuht
506 8173
viktoria.toompere@kulka.ee