Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ootab ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks

Helikunsti sihtkapital ootab 21. maiks muusikakoolide ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks. Preemiaga tunnustatakse muusikaõpetajate pühendumist erialasele tegevusele. 

Ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada muusikakoolid. Iga muusikakool võib esitada ühe kandidaadi. Preemia määratakse vaid füüsilistele isikutele. 

Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 1000 eurot ja igal aastal määratakse kuni viis preemiat.   

Ettepanek preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile e-kulka kaudu 21. maiks.

Ettepanek peab sisaldama:

  • esitatud kandidaadi CV
  • õppeasutuse sisulist soovituskirja koos õpilaste saavutuste loeteluga
Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel või omal algatusel. 

Preemiasaajate tunnustamine toimub pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

Ettepaneku esitamine e-kulkas:

  1. logige sisse e-kulkasse
  2. märkige "ühte sihtkapitali"
  3. valige "helikunsti sihtkapital" 
  4. valige "stipendiumid"
  5. esitage ettepanek taotlusvormil "stipendium"
Eelnevate aastate laureaadid