Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ootab  pedagoogi tunnustuspreemia kandidaate 

Helikunsti sihtkapital ootab 20. maiks muusikakoolide ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks.
Preemiaga tunnustatakse muusikaõpetajate pühendumist erialasele tegevusele.

Ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada muusikakoolid. Iga muusikakool võib esitada ühe kandidaadi. 

Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 1500 eurot ja igal aastal määratakse kuni viis preemiat.

Ettepanek tuleb esitada hiljemalt 20. maiks e-kulka kaudu sisaldades: 
  • esitatud kandidaadi CV
  • õppeasutuse sisulist soovituskirja koos õpilaste saavutuste loeteluga
Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

Preemiasaajate tunnustamine toimub pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.