Kultuurkapitali juhataja ametikohale laekus 24 sooviavaldust

26. septembril lõppenud Kultuurkapitali juhataja ametikoha täitmiseks väljakuulutatud korduskonkursile laekus 24 sooviavaldust, millest kõik ka dokumendivoorus kvalifitseerusid. Nõukogu valib välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusvooru, mis toimub 5. oktoobril.

Täiendav teave: Piret Maiberg, telefon 699 9155