Kultuurkapitali juubelikonverentsile registreerumine on lõppenud!

Konverentsi saab vaadata reaalajas postimees.ee portaalist ning on hiljem ka järelvaadatav.

Päevakava

9.40-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00 Avasõnad Kultuuriminister Urve Tiiduselt

I osa „Kultuurist ja loomisest üldisemalt“

10.10 - 10.40 Filosoofiaprofessor Tõnu Viik sissejuhatava ettekandega „Milleks Eestile kultuur?“

10.40 – 11.10 Riigikogu liige Rein Lang ettekandega Kultuuri riiklikust rahastamisest“

11.10 - 12.10 Arvamuspaneel: konkurentsivõime ja vabakutselisus

Paneelis osalevad: Taaniel Raudsepp Visible Solutions,  Armin Kõomägi  ärimees ja kirjanik, Priit Pärn animaator

Arutelu teemadel: Milline tegutsemisvorm on tänasele loojale toimetuleku tagamiseks parim - fookuses nii noor, keskealine kui ka vanem looja °  Miks peaks säilima motivatsioon luua eesti keeles ka aastal 2030 °  

 12.10– 12.30 Põgus kohvipaus

II Osa „Kultuurkapitali lood“

12.30 -13.00 Sotsiaalpsühholoog Jüri Uljas ettekandegaKultuurkapitali ajalooraamatu II osa“

13.00 – 13.30 Kultuurkapitali juhataja Olavi Laido ettekandega „Kulka rahastamise põhimõtted uue tulumaksuseaduse valguses - preemia, stipendium, toetus“

13.30 – 14.30 Arvamuspaneel: Kultuurkapitali rahastamise prioriteetidest veel kord

Paneelis osalejad: Kalle Komissarov arhitektuuri sihtkapitali nõukogu esimees, Marju Kõivupuu rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu esinaine, Ilona Kivirähk kirjanduse sihtkapitali nõukogu esindaja ja stipendiumiprogrammi Traducta komisjoni liige, Peeter Aas Põlvamaa ekspertgrupi esimees

Arutelu teemadel : Rahastamise prioriteetsed eesmärgid valdkondades °  Kui suur osa sihtkapitali või ekspertgrupi eraldistest on regulaarsed - kui palju mänguruumi jääb ühes jaotuses/koosseisus sihtkapitalil või ekspertgrupil prioriteete muuta ° Kuidas peaks toimima mõne jätkutegevuse toetamise üleminek Kulkalt ministeeriumi eelarvereale ° Kuidas on võimalik tagada sihtkapitalide ja ekspertgruppide erapooletus olukorras, kus otsustajad on samaaegselt tegijad ° Millised küsimused tekitavad enim vaidlusi °

14.30 - 15.30 Lõuna (lõunatamise võimalus leitakse ise)

III Osa „ Rahastamine, toetamine ja annetamine“

15.30 -16.00 Soome Kultuurirahastu peasekretär Antti Arjava  ettekandega „Kultuurirahastamise mehhanismid mujal  (Suomen Kulttuurirahasto näitel)“ ettekanne on inglise keeles

16.00– 16.20 LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu ettekandega teemal „Miks toetame kultuuri“  

16.20 - 17.20 Arvamuspaneel: Annetused ja annetaja

Paneelis osalevad: Märt Väljataga kirjanduse sihtkapitali nõukogu esimees, Marko Lõhmus  MTÜ Eesti Kultuuri Koda juhatuse liige, Liisa-Ly Pakosta Riigikogu kultuurikomisjoni liige ning Lemmi Oro Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja.

Arutelu:: riigieelarvelised vahendid kultuurile on saavutanud lae ning kasvavad edaspidi pigem inflatsiooni kompenseerimise arvelt, aga mitte enam. Samas tuleb tegijaid aina juurde.. Millised on alternatiivid?

 17.20 Lõpetamine                            

 Peale konverentsi on kõigil osalejatel võimalus jääda nukufilmi „Isand“ eelesilinastusele.

Koer Popi ja pärdik Huhuu ootavad koju oma isandat, kes ühel päeval lihtsalt enam ei tule. Sellest päevast algab nende ühine elu. Popi, olles ise küll targem ja tugevam, alistub ahvi tujudele sümboliseerides seega kuulekust ja allaheitlikust. Huhuu on jälle sümboliks liiderlikkusele ning rumalusele. See on tõde, viirastuslikum kui uni, ja uni, hirmsam kui tõde.

Stsenaariumi on kirjutanud  Riho Unt (Friedebert Tuglase novelli “Popi ja Huhuu” ainetel), režissöör on Riho Unt, muusika on loonud Arvo Pärt ja Lepo Sumera. Filmi tootja on Nukufilm ning selle pikkus on 18 minutit.