Kultuurkapitali kärajad

3. ja 12. aprillil käisid Energia Avastuskeskuses esmakordselt koos Kultuurkapitali kärajad.

Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide poolt jagatavad rahamäärad on kehtinud alates 1996. aastast, sihtkapitalide omad vaadati viimati üle 2004. aastal. Enam kui 15 aastaga on kultuuri ja spordimaastikul nii valdkondades kui maakondades palju muutunud ning toona kehtestatud põhimõtted vajavad ülevaatamist või ümbermõtestamist/planeerimist.

3. aprillil said kokku Kultuurkapitali maakondlikud eksperdid, et neil teemadel arutada.Pildigalerii maakondlike ekspertgruppide kärajatest.

12. aprillil käisid koos Kultuurkapitali sihtkapitalide ja programmide esindajad, et rääkida muudatusvajadustest raha jaotamise põhimõtetes ning vaadata koos üle 2004. aastal kujundatud raha jagamise määrad valdkondade arengut või muundumist silmas pidades. Räägiti koostööst Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Arutleti Kultuurkapitali mõjust valdkondades. Tehti mitmeid ettepanekud koostöö parendamiseks nii sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide kui ka Kultuuriministeeriumiga. Kõik kärajatel esitatud ettepanekud koondatakse ning võetakse põhjalikule kaalumisele eesmärgiga kaasajastada Kultuurkapitali raha jaotamise põhimõtteid ning vaadata üle jaotatava raha protsendid valdkonniti.Pildigalerii valdkondlikest kärajatest.

Vaata ERRi uudislugu kärajatest siit: