Kultuurkapitali nõukogu kinnitas maakondlikele ekspertgruppidele uued jaotusprotsendid aastateks 2021-2023

Maakondlike ekspertgruppide 2021-2023. a eelarvete jaotus.

Kolm aastat tagasi, 2017. aastal töötati välja Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide (MEGide) toetuste jagamiseks ettenähtud vahendite (eelarvete) jaotusprotsendid ning nõukogu otsustas, et iga kolme aasta järel uuendatakse andmeid ja vaadatakse protsendid vastavalt üle.  

Maakondlike ekspertgruppide eelarve jagunemisel aastateks 2021-2023 tehti ettepanek lähtuda 2017. aastal kinnitatud muutujatest.

Nõukogu kinnitas aastateks 2021-2023 maakondlikele ekspertgruppidele toetuste eraldamiseks ettenähtud eelarve jagunemise põhimõttel, et 50% toetuste jagamiseks ettenähtud eelarvest jaguneb kõikide maakondlike ekspertgruppide vahel võrdselt ning 50% toetuste jagamiseks ettenähtud eelarvest jaguneb protsentuaalselt.

Protsentuaalse jagunemise arvutamisel arvestatakse muutujatena järgmisi andmeid:

1. Rahvaarv maakonnas seisuga 01.01.2020.
2. Spordiorganisatsioonide arv ja rahvakultuuri harrastajate arv maakonnas 2019. aastal.
3. Aastatel 2018-2020 ekspertgruppidest taotletud toetuste summad.
4. 2018 – 2019 keskmine brutopalk maakondades.
5. Harjumaa statistikast on välja võetud Tallinna näitajad, sest Harjumaa ekspertgrupp ei rahasta Tallinna taotlejaid ja nende projekte.