Kultuurkapitali nõukogu otsustas kuulutada välja uue konkursi

Täna, 31. augustil toimunud Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosolekul otsustati kuulutada välja uus konkurss Kultuurkapitalile juhi leidmiseks. Nõukogu arutas uue juhi valimist kolmel koosolekul, tutvus kandidaatide visioonidega ja vestles nendega.  

Kultuurkapitali nõukogu esimehe ja kultuuriministri Indrek Saare sõnul andis konkurss olulise lisaväärtuse. „Kandidaatide erinevad visioonid ja ettepanekud andisid nõukogule konkreetsema nägemuse, millisena näevad kandidaadid kultuurkapitali tulevikku. Kandidaadid olid tugevad, kuid piisavat ühisosa nõukogu ühegi kandidaadiga ei leidnud. Pärast põhjalikke arutelusid langetasime konsensusliku otsuse kuulutada välja uus konkurss,“ ütles Saar. 

Konkursi tingimused lepitakse kokku ja uus konkurss kuulutatakse välja lähinädalatel.