Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike aastapreemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2022.


 

Preemia „Kultuuripärl 2022“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Pärnumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule.


Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja kuni kaks elutööpreemiat.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.


 Ekspertgrupi aastapreemiad

Pärnumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Pärnumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Pärnumaa ekspertgrupp eraldab aastas ekspertgrupi aastapreemiaid alljärgnevalt:

·       aasta kultuuritegija preemia;

·       aasta kultuurisündmuse preemia;

·       aasta sporditegija preemia;

·       aasta spordisündmuse preemia.

Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

 

Pärnumaa ekspertgrupp ootab 21. novembrini vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

·       lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;

·       kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);

·       esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

 

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Pärnumaa ekspertgrupi raha jagamise korraga


Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil  parnumaa@kulka.ee

Kontaktisik: Eha Ristimets, tel 5300 1099