Kuulutame välja kandidaatide esitamise kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu koosseisu järgnevaks kaheks aastaks

Kandidaat peab olema kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsev isik. Kandidaate võivad esitada kehakultuuri- ja spordiala ühendused ning organisatsioonid.

 Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

- kandidaadi nimi, kontaktandmed, lühitutvustus ja CV
- kandidaadi kirjalik nõusolek
- esitaja kontaktandmed

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Kirjalikud ettepanekud palume saata Eesti Kultuurkapitali aadressil Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või
e-mailile: kulka@kulka.ee

Kandidaatide nimekiri avalikustatakse Eesti Kultuurkapitali koduleheküljel www.kulka.ee

Lisainfo: Tea Kilch tel 699 9162, tea.kilch@kulka.ee