Lääne-Virumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Lääne-Virumaa ekspertgrupi esimene koosolek toimus 9. mail. Uue koosseisu liikmed on Keio Soomelt, Laila Talunik, Margus Martin, Piret Pihel, Sirje Reinula