Lääne-Virumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Lääne-Virumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.
Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Keio Soomelt ja Laila Talunik, uute ekspertidena alustavad Robert Salep, Kristi Erlich ja Indrek Jurtšenko. Ekspertgrupi tööd juhib Keio Soomelt.  

Lääne-Virumaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Eda Lauri


Kokku esitati Lääne-Virumaa ekspertgruppi 14 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Eve Alte, Kaili Õunapuu-Seidelberg, Rein Sikk, Sirje Reinula, Ivo Leek, Eerik Lumiste, Arnu Lippasaar, Kaoke Kärdi, Erich Petrovits.