Lääne-Virumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Lääne-Virumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.
Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Keio Soomelt ja Laila Talunik, uute ekspertidena alustavad Robert Salep, Kristi Erlich ja Indrek Jurtšenko. Ekspertgrupi tööd juhib Keio Soomelt.  

Lääne-Virumaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Eda Lauri


Kokku esitati Lääne-Virumaa ekspertgruppi 14 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Eve Alte, Kaili Õunapuu-Seidelberg, Rein Sikk, Sirje Reinula, Ivo Leek, Eerik Lumiste, Arnu Lippasaar, Kaoke Kärdi, Erich Petrovits. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta