Läänemaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis 

Alates aprillist hindab Läänemaal taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.
Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Jaanus Kõuts ja Kristi Erkmann, uute ekspertidena alustavad Ailar Ladva, Liia Lees ja Margus Tokko. Ekspertgrupi tööd juhib Liia Lees.  

Läänemaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Marju Viitmaa.


Kokku esitati Läänemaa ekspertgruppi 6 kandidaati, lisaks ülamainitutele esitati ka Krista Kumberg. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta