Näitekunsti sihtkapital ootab taotlusi välisõppejõudude erialastipendiumile 

Näitekunsti sihtkapital pakub etenduskunstidega seotud haridust andvatele õppeasutustele võimalust taotleda toetust välisõppejõududele erialastipendiumi määramiseks. Taotlejateks võivad olla riiklikult akrediteeritud kõrgkoolid ja kutseõppeasutused. 

Kokku jagatakse stipendiumideks kuni 4000 eurot semestris.  

Taotlus tuleb esitada e-kulka kaudu hiljemalt 21. maiks (sügissemestril Eestis õpetavad õppejõud) või 21. augustiks (kevadsemestril Eestis õpetavad õppejõud).  

Taotlus peab sisaldama:

  • õppejõu valiku sisulist põhjendust
  • õppejõu CV-d
  • lühiülevaadet planeeritud kursusest, loengutest jms
  • õppejõu Eestis viibimisega seotud kulude eelarvet
  • tulekut kinnitavat kirja õppejõult
  • stipendiumi (õpetamise) perioodi
Lisainfo näitekunsti sihtkapitali projektijuhilt Kerli Kasakult kerli.kasak@kulka.ee.