Pärnumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Pärnumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Piret Bergmann ja Elo Kesküla, uute ekspertidena alustavad Kaido Juurik, Viljar Soomre ja Jekaterina Põldots. Ekspertgrupi tööd juhib Elo Kesküla.  

Pärnumaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Eha Ristimets.


Kokku esitati Pärnumaa ekspertgruppi 6 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Ela Tomson.  

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta