Pärnumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates maist hindab Pärnumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.


Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Jekaterina Eensalu, Kaido Juurik ja Viljar Soomre, uute ekspertidena alustavad Alar Raudoja ja Helen Erastus.  Ekspertgrupi tööd juhib Alar Raudoja ja aseesimeheks valiti Jekaterina Eensalu.

Pärnumaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Eha Ristimets.

Kokku esitati Pärnumaa ekspertgruppi 9 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Annika Põltsam, Heidi Taal, Tiina Kesküla, Viivika Orula.