Põlvamaal alustasid tööd uued eksperdid

Alates aprillist hindab Põlvamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Taavi Nagel ja Mare Põld, uute ekspertidena alustavad Krista Pikk, Urmas Roht ja Marju Jalas. Ekspertgrupi tööd juhib Taavi Nagel.  

Põlvamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Helje Põvvat.  


Kokku esitati Põlvamaa ekspertgruppi 8 kandidaati, lisaks ülamainituile veel Tiia Allas ja Ülo Needo.