Raplamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Raplamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Andres Saks ja Margit Kuhi, uute ekspertidena alustavad Sigrid Põld, Age Tekku ja Heiti Vahtra. Ekspertgrupi tööd juhib Margit Kuhi

Raplamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Kait Kaeval.

Kokku esitati Raplamaa ekspertgruppi 8 kandidaati, lisaks ülalmainituile ka veel Astra Põlma, Iris Haiba ja Heli Lints.