Selgusid 2019. aasta arhitektuuripreemiad

6. detsembril Tartus Kammivabrikus toimunud pidulikul auhinnatseremoonial jagati välja tänavused arhitektuuripreemiad, millega tunnustati Eesti arhitektuurivaldkonna säravamaid tegijaid, teoseid, loovmõtteid ja edendajaid.

Arhitektuuriaastat kokkuvõtval auhinnatseremoonial kuulutasid aastapreemiate laureaadid välja Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital ning Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit. Lisaks tunnustati auhinnatseremoonial ka ruumiloome valdkonna tulevasi tähti ehk tudengeid ning uudisena anti tänavu esimest korda välja arhitektuuriajakirja Maja ja kultuurilehe Sirp ruumipublikatsiooni aastapreemiad. 

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali žüriisse kuulusid: sisearhitekt Pille Lausmäe, arhitektid Emil Urbel ja Peeter Pere, maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt, tootedisainer ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Merike Rehepapp, kunstiteadlane Andres Kurg, urbanist Teele Pehk

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2019

Kultuurkapitali peapreemia arhitektuuri valdkonnas 

  • Arvo Pärdi Keskus - Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos)

Žürii kommentaar: „See hoone sulandub ümbritsevasse loodusesse, aga lisab sinna samal ajal ka täiesti uut tüüpi ruumi, mis on justkui ümbritsevaga samas rütmis. Männimetsa ja mustikaväljade keskel paiknev uusehitis on justkui tempel vaikusele ja hoolega valitud helidele. Keeruline ruumiprogramm on väga meisterlikult organiseeritud üheks voolavaks tervikuks, säilitades samas ruumide erineva iseloomu ja seostades neid ümbritsevaga erineval moel, iga detail on viimseni läbi töötatud ja toimib üldise tervikuga kooskõlas.“
Foto: Roland Halbe, Kaupo Kikkas, Paco Ulman, Tõnu Tunnel

Arhitektuur

  • Eesti Kunstiakadeemia uue hoone arhitektuur - Joel Kopli, Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv, Eik Hermann (KUU arhitektid), Kalle Komissarov, Rene Sauemägi
Žürii kommentaar: „Uus EKA maja on loonud Põhja puiestee ja Kotzebue tänavate vahele uue keskkonna, kus kihab nii ratastest, õpijanust kui pulbitsevatest ideedest. Uus EKA on ruumiline nähtus, mille üle on õnnelikud ja uhked needki, kes igapäevaselt kunstiakadeemiaga seotud ei ole. Hästi toimiv õpi- ja loomekeskkond, eri aegadel ehitatud mitme maja sujuv ühendamine toimivaks tervikuks, inspireeriv ruumistruktuur. Arhitektidel on õnnestunud EKA Tartu maantee hoone vaim uude koolimajja üle tuua“.
Foto: Päär-Joonap Keedus

Rekonstrueerimisprojektid

  • KAOS Arhitektid

Tunnustus kolme rekonstrueerimisprojekti eest: Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus-muuseum, Park Hotell Viljandi, Eesti Suursaatkond Moskvas

Žürii kommentaar: „Žürii tunnustab kogu bürood kolme tervikliku rekonstrueerimistöö eest: Haapsalu linnuse külastuskeskus-muuseum, Viljandi Park hotell ja Eesti Suursaatkond Moskvas. Tundlik detailikäsitlus, austav suhtumine ajaloolisse pärandisse, vana ja uue arhitektuurikeele professionaalne ühendamine tervikuks. KAOSe töödes on antud võrdne võimalus erinevatel aegadel loodud kihistustele. Alati on lisaks aupaklikkusele lisatud midagi teravat ja uuenduslikult kontrastset, mis hoiab pinevust ja ärgitab ammu harjunud pilti uuesti tõsiselt üle vaatama.“

Foto: Terje Ugandi

Hea avalik ruum 

  • Kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel - Kalle Vellevoog (JVR Arhitektid), Jaan Tiidemann (Ninja Stuudio), Tiiu Truus (Stuudio Truus). Haljastus: Lidia Zarudnaya

Žürii kommentaar: „Lahendus täiendab varasemalt loodud kompleksi ühtaegu delikaatselt ja jõuliselt: olemasolevasse tervikusse otseselt ei sekku, ent uus, teravalt maasse lõikav episood on vormistatud mälestusvälja hästiloetava jätkuna. Nii memoriaali panus meie aja- ja kultuurilukku kui selle kvaliteet hea avaliku ruumina on kõhklemata kõrget tunnustust väärt. Tegu on rajatisega, mis suudab ühiskonda siduda.

Foto: Tõnu Tunnel, Arne Maasik, Martin Siplane

Näituse kureerimine

  • Näitus „Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile“ - Ingrid Ruudi
Žürii kommentaar: „Mahuka uurimistaustaga näitus, mis tõstatab olulisi küsimusi arhitektuuri ja arhitektuuri- institutsioonide soolisest kallutatusest. Peale sellist näitust on raske jätta muljet, et feminism ja soolisuse seadmine fookusesse on arhitektuuri jaoks pelgalt nišiteema. Loodetavasti tegi näitus tee lahti teistele sarnastele uurimustele arhitektuuri sotsiaalsest rollist.“
Foto: Reio Avaste

Näituse kureerimine

  • Näitus „Liginull“ - Eik Hermann, Mihkel Tüür, Rene Valner

Žürii kommentaar: „Globaalne kliimamuutus sunnib arhitektuuri tähendust radikaalselt ümber mõtestama. Antud näitus käsitles teemat laiahaardeliselt: eramajast planeedi soojenemiseni. Autorid pakkusid oma analüüsi tulemusel konkreetseid lahendusi nii eratarbijale kui riigile tervikuna. Näitusel oli selge esitlusviis ja köitev kujundus. Plussiks oli ka veebis näitusematerjali arhiveerimine. Loodetavasti oli tegu teedrajava ettevõtmisega ja et nüüd on tee avatud kõikidele järgnevatele käsitlustele sellel põletaval teemal.“

Foto: Tõnu Tunnel