Tartumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

10. mail toimus Tartumaa ekspertgrupi esimene koosolek. Uue koosseisu liikmed on Ants Veetõusme, Hele Ellermaa, Külli Petersell, Lembit Toru ja Peeter Talvistu.