Uus tõlkeprogramm Hieronymus toob kauaoodatud klassikateosed eesti lugejani

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon ja Eesti Kultuurkapital algatasid koostöös erakapitaliga klassikalise ilukirjanduse tõlkeprogrammi Hieronymus, mis toetab oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti keelde tõlkimist. Programmi raames toetatakse lisaks tõlkimisele nende teoste toimetamist, kommenteerimist ja järelsõnastamist ning tekstide valimike koostamist ja kirjastamist Hieronymuse sarjas.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul aitab uus programm hoida ja arendada eesti keelt. „Programmi abil soovime tuua lugejate lauale sellised klassikalised teosed, mis peavad olema olemas igas kultuurkeeles, kuid mida siiani pole eesti keelde tõlgitud. Lisaks loob see tõlkijatele võimaluse keskenduda nõudlikumate ja vastutusrikkamate tekstide tõlkimisele,“ ütles Saar.

Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejevi sõnul on eesti keelde endiselt tõlkimata olulisi maailma väärtkirjanduse klassikasse kuuluvaid teoseid igast sajandist kuni antiikajani välja. “Klassikalise ilukirjanduse kättesaadavus emakeeles on aluseks, millele saab toetuda eestikeelne kirjasõna, millest saavad inspiratsiooni eesti kirjanikud ja lugejad. Samuti on oluline, et klassikalise ilukirjanduse tippteosed jõuaksid emakeelsetena koolide õppekavasse,” ütles Tiit Aleksejev.

Programmi aastaeelarve on 90 000 eurot, mida kahe kolmandiku ulatuses rahastavad kolm Eesti ettevõtjat ja ühe kolmandiku ulatuses Eesti Kultuurkapitali nõukogu. 

Hieronymuse taotlusi hakkab hindama kolmeliikmeline ekspertkomisjon, mille liikmed valitakse ametisse 3 aastaks. Kandidaadid esitab Eesti Kirjanike Liit kirjanike, tõlkijate ja kirjandusteadlaste hulgast. Ekspertkomisjoni liikmed kinnitab ametisse Kultuurkapitali nõukogu.

Loodavast programmist võib tõlketoetust taotleda juba Kultuurkapitali 2018. aasta 3. taotlusvoorust, mille tähtaeg on 21. augustil. Hieronymuse statuut ja taotlemise tingimused ning ühtne tunnusgraafika avaldatakse kodulehel http://kulka.ee/programmid/hieronymus hiljemalt juuli keskel.

Eesti Kultuurkapital hindab kõrgelt eraannetajate panust Eesti kultuuri toetamisse. “Viimasel ajal oleme saanud rõõmustavalt palju annetusi just kirjanduse ja tõlkimise toetamiseks. Loodame, et aina rohkem ettevõtjaid ja miks mitte ka eraisikuid soovivad Eesti kultuuri toetada, leides Kultuurkapitali kaheksast valdkonnast just endale sobiva,” ütles Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

Eesti Kultuurkapitali nõukogu juures tegutsevad annetuste toel veel Avatud Eesti Raamatu sari, mis toetab mõttekirjanduse tõlkimist ja avaldamist: 23 aasta jooksul on sarjas ilmunud rohkem kui 200 filosoofia klassikasse kuuluvat teost. Ka tõlkeprogramm Traducta, mis toetab Eesti väärtkirjanduse tõlkimist võõrkeeltesse ja selle väljaandmist välismaal on hiljuti saanud märkimisväärse toetuse nii Eesti kui välismaa eraannetajatelt.

Sophronius Eusebius Hieronymus (347–420) oli vanarooma kristlik õpetlane, teoloog ja kirikuisa, Piibli tõlkija ladina keelde. Hieronymus on raamatukoguhoidjate ja tõlkijate kaitsepühak. Tema mälestuspäev on 30. septembril.

Allikas: Wikipedia