Venekeelse kirjanduse žürii asus hindama vene autorite 2020. aastal ilmunud teoseid

Kirjanduse sihtkapital annab 2001. aastast välja Eestis elavate venekeelsete autorite aastapreemiat.

Statuudi järgi määratakse Eesti venekeelse kirjanduse auhind 2020. aastal esmatrükis avaldatud venekeelse kirjandusteose eest (luule, proosa, näitekirjandus, esseistika), mis on ilmunud eraldi väljaandena või e-raamatuna või avaldatud ajakirjas või kogumikus ja mille autor elab Eesti Vabariigis. Auhinna võib määrata ka vene keeles kirjutavale Eesti autorile pikaajalise tegutsemise eest kirjanduse valdkonnas.

Sel aastal kuuluvad aastapreemia žüriisse Lausanne'i Ülikooli professor Ekaterina Velmezova (esimees), Tallinna Ülikooli vanemteadur Aurika Meimre ja kultuuriajakirja Plug toimetaja Olesja Rotar.

Et hõlbustada žürii tööd, ootame 21. detsembrini autoritelt infot nende avaldatud teoste kohta ja/või ettepanekuid kirjaniku pikaajalise tegevuse eest tunnustamiseks meiliaadressile kirjandusauhind2020@gmail.com

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad antakse üle emakeelepäeval 14. märtsil 2021. aastal. 

Eesti venekeelse kirjanduse aastapreemia on seni saanud  seni saanud Larissa Vanejeva, Andrei Ivanov (neli korda), Sergei Issakov, Jaan Kaplinski, Nikolai Karajev, Josef Kats, Tatjana Kašneva, Igor Kotjuh, Gohar Markosjan-Käsper (kaks korda), Nil Nerlin (kaks korda), Svetlan Semenenko, Jelena Skulskaja (kolm korda), Marina Tervonen, P. I. Filimonov jt. 

____________________________________________________________________________________________________

Жюри ежегодной премии фонда Eesti Kultuurkapital в категории «Премия автору, пишущему на русском языке» приглашает всех желающих участвовать в конкурсе на лучшее литературное произведение 2020 года.

Премия вручается проживающим в Эстонии русскоязычным авторам за литературное произведение на русском языке (стихи, проза, эссе…), опубликованное отдельным изданием или в журнале/сборнике, в бумажном или электронном виде. Премия также может быть присуждена эстонскому автору, пишущему на русском языке, за многолетнюю литературную деятельность.

В этом году в состав жюри ежегодной премии вошли профессор Лозаннского университета Екатерина Вельмезова (председатель), старший научный сотрудник Таллиннского университета Аурика Меймре и редактор журнала о культуре Plug Олеся Ротарь.

Просьба присылать произведения на конкурс, приложив сведения об авторе, до 21 декабря на электронный адрес kirjandusauhind2020@gmail.com

Награда будет вручена победителю конкурса в День родного языка, 14 марта 2021 года.

Премия вручается с 2001 года. В разные годы лауреатами этой премии становились (в алфавитном порядке) Лариса Ванеева, Андрей Иванов (четырежды) Сергей Исаков, Яан Каплинский, Николай Караев, Йосеф Кац, Татьяна Кашнева, Игорь Котюх, Гоар Маркосян-Кяспер (дважды) Нил Нерлин (дважды) Светлан Семененко, Елена Скульская (трижды), Марина Тервонен, П.И. Филимонов и другие.