Venekeelse kirjanduse žürii ootab vene autorite 2018. aastal ilmunud teoseid

Kirjanduse aastapreemiate venekeelse kirjanduse žürii ootab hindamiseks 2018. aastal ilmunud vene autorite teoseid. Venekeelse kirjanduse aastapreemiate nominendid selguvad veebruari alguseks, laureaadid kuulutatakse välja 14. märtsil.  

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital annab 2001. aastast välja venekeelsete autorite preemiat. Vastavalt statuudile määratakse see esmatrükis ilmavalgust näinud venekeelsetele kirjandusteostele. Teosed (romaan, jutustus, novell, essee, näidend, poeem, luuletsükkel) võivad olla ilmunud eriväljaandena või avaldatud ajakirjas või kogumikus. Teosed peavad olema ilmunud 2018. aastal ning nende autorid peavad elama Eestis. Auhinna võib määrata ka vene keeles kirjutavale autorile pikaajalise töö eest ilukirjanduse valdkonnas.

Hõlbustamaks žürii tööd, ootame ettepanekuid laureaatide osas koos jooksval aastal ilmunud teostega. Trükised märkega „Venekeelsete autorite preemia 2018“ koos lühikokkuvõttega autori loomingust palume 19. detsembriks toimetada Eesti Kultuurkapitali (Suur-Karja 23, Tallinn) sekretäri kätte.

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali auhinnad antakse üle 14. märtsil.

Lisainfo: Nikolai Karajev, žürii esimees nikolai.nortov@gmail.com