Viljandimaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Viljandimaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.
Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Marko Mägi ja Katrin Kivistik, uute ekspertidena alustavad Ilmar KüttKai Kannistu ja Sirje Fedjuk. Ekspertgrupi tööd juhib Katrin Kivistik.

Viljandimaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Vaike Rajaste.

Kokku esitati Viljandimaa ekspertgruppi 7 kandidaati, lisaks ülamainituile veel Evelyn Härm ja Merilin Metsatsirk.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta