Ekspertgrupi koosseis 2021-2023

(kinnitatud 28. aprillil 2021. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2021 - S09)

Liige
  Liikmekandidaadiks esitaja
Harry Illak Saue Muusikakool
Heli Sepp
 esimeesKoorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus
Juta Ross
  MTÜ Harjumaa Keelpilliorkester

Marianne Rande

 Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit
Priit Kiigemägi
 aseesimeesKuusalu Spordiklubi

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta