Aastapreemiad

Ida-Virumaa ekspertgrupp tunnustab iga aasta lõpus oma maakonna tublisid kultuuri- ja spordiinimesi, seltse ja organisatsioone. Ekspertgrupp jagab aastapreemiaid alates 1996. aastast. 

Preemia saajad valitakse välja preemiakandidaatide seast, kelle on esitanud eraisikud, seltsid või organisatsioonid. Ka ekspertgrupp teeb omalt poolt ettepanekuid preemiakandidaatide kohta. Aastapreemiaid on antud viimastel aastatel välja kuni 6 ( 2 spordipreemiat ja 4 kultuuripreemiat). Lisaks antakse välja kuni 3 tunnustuspreemiat. Pidulik üleandmine toimub Jõhvi Kontserdimajas Eesti Kontserdi aastalõpukontserdil. Ida-Virumaa Kultuuripärli anname välja koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga.

Eesti Kultuurkapitali maakondlik kultuuripreemia "Kultuuripärl" ja elutööpreemia

Alates 2006. aastast annab Eesti Kultuurkapital igal aastal välja maakondlikud kultuuripreemiad “Kultuuripärl”. Algne idee pärineb Harjumaalt, kus on Kultuuripärli preemiat välja antud juba 2003. aastast. Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas. Preemia saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostööpartneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud komisjon.

Preemiasumma suurus võib tulenevalt koostööpartnerite soovist maakonniti erineda. Kultuurkapitali poolt eraldatav preemiasumma on igas maakonnas ühesuurune, selle kinnitab Eesti Kultuurkapitali
nõukogu igal aastal eraldi.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Kultuuripärl“ tunnusmärk, milleks on keraamiline pärlikarp klaasist pärliga. Pärlile on graveeritud laureaadi nimi, auhinna andnud maakonna nimi ning aastaarv. Pärl valmib Asuurkeraamika stuudio (Kärt Seppel) ja AS Disainklaas (Agnes Torm) koostöös.

Alates 2015. aastast annnab Eesti Kultuurkapital igas maakonnas välja ühe elutööpreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks saavad esitada nii juriidilised ja füüsilised isikud. 

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Elutööpreemia“ tunnusmärk – käsitööna valminud klaasist kuup, millele on graveeritud laureaadi nimi. Kuubi autor on Agnes Torm Disainklaasist.

Ida-Virumaa kultuuripärlid ja elutööpreemiad:

* Kultuuripärli preemiad on alates 2016. aastast välja antud koostöös Omavalitsuste Liiduga
 
Kultuuripärl 2006
Anatoli StsuraIda-Virumaa Kultuuripärl 20 000 krooni
Kultuuripärl 2007Valdek Murd
Ida-Virumaa Kultuuripärl 20 000 krooni
Kultuuripärl 2008Iisaku MuuseumIda-Virumaa Kultuuripärl 20 000 krooni
Kultuuripärl 2009Aleksander IgoninIda-Virumaa Kultuuripärl 20 000 krooni
Kultuuripärl 2010Virve Osila
Kauaaegse ja viljaka loometegevuse eest20 000 krooni
Kultuuripärl 2011Aadu Kukk
Pikaajalise tulemusliku pedagoogilise töö  ja koorimuusika  arendamise eest
1300 eurot
Kultuuripärl 2012Urve KilkIda-Virumaa kultuurielu edendamise eest1300 eurot
Kultuuripärl 2013 Aleksandr Dusman
Rahvusvähemuste kultuuri arendamise eest
1300 eurot
Kultuuripärl 2014Robert Peets Ida-Virumaa spordielu rikastamise eest  1300 eurot
Elutööpreemia 2015 Ants Üleoja Elutööpreemia       2000 eurot
 
Kultuuripärl 2015
Vladislav Kuznetsov 
Silmapaistva loometegevuse eest
 
1300 eurot
Elutööpreemia 2016Virve OsilaViljaka loometegevuse eest      2000 eurot
Kultuuripärl 2016Valentina Fursova Eduka teatriaasta eest       1800 eurot

Elutööpreemia 2017
 
Urve Kilk
Eesti rahvatantsu traditsioonide hoidmise ja edendamise eest       
      2000 eurot


Kultuuripärl 2017

Janek Maar

Madis Olt
Mitmekülgsete põnevate sportimisvõimaluste loomise eest Kiviõli Seikluskeskuses       

      1625 eurot

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta