Järvamaa ekspertgrupp

Ekspertgrupist


Järvamaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste spordi- ja rahvakultuurialaste ettevõtmiste korraldamist ja läbiviimist, mis on kajastatud Järvamaa kultuuri – või spordikalendris. Ekspertgrupp eelistab projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Järvamaa kultuuriruumis.
Ekspertgrupp toetab rahvakultuurialaseid ja pärimuskultuuri projekte, maakonna kultuuri- ja sporditegelasi ning kollektiive, maakonna ajalugu, kodulugu, kultuurilugu ja maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist, Järvamaa kunstnikke, tulemuslikke noorsportlasi ja muusikakoolide andekaid õpilasi.
Ekspertgrupi tööd juhib esimees.
Ekspertgrupi tööd koordineerib Liina Lehis, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.