Läänemaa ekspertgrupp

Läänemaa ekspertgrupi koosseis 2023-2025

(kinnitatud 29. märtsil 2023. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr  2/2023-S09)
Liige                                       Liikmekandidaadiks esitaja                                        
Eveli Hansi Lääne Maakonna Spordiliit Läänela
Jaanus Kõuts esimeesEesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Malle Õiglas
Tantsurühm Lustlik MTÜ
Tiiu Tulvik  Läänemaa Tantsujuhtide Ühendus, Rannarootsi muuseum
Varje Paaliste Taebla Selts MTÜ, Linnamäe Arenguselts MTÜ