Läänemaa ekspertgrupi koosseis 2019-2021

(kinnitatud 23. aprillil 2019. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2019 - S09)
Liige                                       Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Ailar Ladva Lääne Maakonna Spordiliit Läänela
Liia Lees esimeesRahvatantsurühm Tõrvik MTÜ, Läänemaa Tantsujuhtide Ühendus
Jaanus Kõuts
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Kristi Erkmann   Läki Tantsule! MTÜ, Haapsalu Käsitööselts MTÜ
Margus Tokko C.Kreegi nim. Haapsalu Muusikakool

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta